Disclaimer

Bij Approach Fitness helpen we je graag te starten met sporten. Sporten bij Approach Fitness is geen garantie tot afvallen. De resultaten verschillen per persoon. Het personeel van Approach Fitness staat voor je klaar om je hierbij te helpen.

Approach Fitness doet geen garanties tot een exact resultaat. Wel kunnen we melden dat als je de richtlijnen volgt, de kans op afvallen en resultaat het grootst is. Dit soort zaken bespreekt het personeel van Approach Fitness dan ook met je voor je van start gaat.

Approach Fitness en alle aan Approach Fitness gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie alsmede technische storingen.

Approach Fitness tracht alle informatie op deze site zoveel als mogelijk actueel, juist en volledig te houden. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Ook geeft Approach Fitness geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website aangeboden worden en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid. Het auteursrecht op de inhoud, de beelden en vormgeving van deze site berust bij Approach Fitness.

Voor vragen kan contact opgenomen worden via info@approachfitness.nl